Investeren in een duurzame toekomst

Onze acties van vandaag zijn bepalend voor de wereld van morgen. Daarom zetten we ons in voor een duurzame toekomst op bedrijfsniveau, maar ook voor het milieu, onze maatschappij, onze oplossingen en onze klanten nemen we concrete stappen.

Al deze duurzaamheidsinitiatieven staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel van onze langetermijnvisie op een betere wereld. Ze worden geïnitieerd vanuit onze eigen visie en geconcretiseerd en gestructureerd door de European Green Deal en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

We onderscheiden hierbij vijf categorieën: bedrijf, milieu, sociaal, producten & oplossingen en klanten.

Bedrijf

Welvaart mag niet ten koste gaan van de planeet of haar bewoners. Onze activiteiten worden dan ook gekenmerkt door milieubewuste beslissingen en zorgen ervoor dat elke stap van onze groei in lijn is met de principes van ecologisch evenwicht en sociale verantwoordelijkheid.

Ons engagement reikt echter veel verder dan onze directe activiteiten. We willen de hele keten verduurzamen. Dit houdt in dat we samenwerken met partners, leveranciers en belanghebbenden om duurzame praktijken te bevorderen. Door duurzaamheid in de hele waardeketen te integreren, willen we een rimpeleffect creëren en bijdragen aan een positieve invloed op het milieu en de maatschappij buiten onze directe invloedssfeer.

Distribution center

In een wereld waar de lijn tussen juiste en foute informatie alsmaar dunner wordt, willen wij betrouwbare bron van informatie zijn. Door onze klanten, werknemers en consumenten op te leiden en te informeren, wordt informatie een katalysator voor verandering. Daarom communiceren wij eerlijk, uitgebreid, en nauwkeurig, wat mensen in staat stelt duurzame keuzes te maken en bewustzijn te creëren. Want enkel met collectieve inspanningen vanuit elke hoek van onze maatschappij is het mogelijk om een duurzame toekomst op te bouwen.

Milieu

De planeet is onze gezamenlijke thuis en we nemen onze verantwoordelijkheid serieus. Wij sturen onze activiteiten daarom in de richting van een toekomst met minder impact op het milieu en meer welzijn voor iedereen. Onze betrokkenheid strekt zich uit over de verschillende facetten van onze activiteiten. Van duurzame inkoop en bedrijfsprocessen tot het verminderen van afval en het promoten van milieuvriendelijke oplossingen. Allemaal zijn ze gericht op het CO2-neutraal worden en het bevorderen van een gezondere planeet.

CO2-reduction

CO2-reductie

Door energie-efficiënte technologieën te implementeren, onze logistiek te optimaliseren en duurzame productiepraktijken toe te passen, werken we er actief aan om onze CO2-voetafdruk op alle operationele fronten te minimaliseren.

Renewable energy

Hernieuwbare energie

We investeren strategisch in hernieuwbare energiebronnen. Daarbij zoeken we naar alternatieven voor traditionele energie en onderzoeken en implementeren zonne-, wind- en andere hernieuwbare technologieën om onze activiteiten uit te voeren.

Waste reduction

Afvalreductie

Afvalvermindering, recycling en waterzuiverheid zijn van cruciaal belang voor een levensvatbare planeet. Wij nemen dan ook strenge maatregelen om vervuiling te voorkomen en om ervoor te zorgen dat onze processen en producten voldoen aan de hoogste milieunormen.

Maatschappelijke initiatieven

Buiten onze muren zetten we ons in voor sociale initiatieven, door lokale gemeenschappen te versterken en doelen te steunen die levens en onze planeet verbeteren. We willen een positieve impact hebben op het leven van mensen en meewerken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving waarin armoede en ongelijkheid actief wordt aangepakt en uitgeroeid.

Producten & oplossingen

Onze oplossingen worden veelvuldig gebruikt en vele zijn gemaakt om decennialang mee te gaan. We zijn er ons dus zeer van bewust dat onze oplossingen een grote en langdurige impact hebben op mens, dier, en milieu. Wij streven er dan ook naar om duurzame producten en oplossingen te ontwikkelen, zodat onze klanten gezonde en milieubewuste keuzes kunnen maken zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of prestaties.

Door prioriteit te geven aan kwaliteit, afvalpreventie, circulariteit, innovatie en lagere VOC's dragen we actief bij aan een wereld waarin producten niet alleen functioneel zijn, maar ook rekening houden met hun ecologische voetafdruk. We maken zo veel mogelijk gebruik van gerecycleerde materialen en grondstoffen en promoten actief circulariteit in het gebruik van onze producten waar mogelijk. We moedigen onze klanten aan om de levensduur van onze producten te verlengen, een circulaire economie te bevorderen en het gebruik van vervuilende of schadelijke materialen te verminderen.

Products

Gezonde en milieuvriendelijke technologieën

Onze core-technologie, MS hybride polymeren, stelt ons in staat een veilig en gezond alternatief te bieden in de wereld van lijmen en afdichtingsmiddelen. Doordat ze vrij van stoffen zoals solventen, ftalaten en isocyanaten zijn ze een veilige en toekomstbestendige oplossing voor eindgebruikers.
Ook bij andere oplossingen zoeken we steeds naar mogelijkheden om het gebruik van schadelijke stoffen zo veel mogelijk te beperken en de impact te minimaliseren.

Klanten

Echt succes ligt voor ons in de tevredenheid en het succes van onze klanten. Een steeds terugkerende factor sinds de oprichting van ons bedrijf is dan ook het centraal zetten van onze klant en hun toepassing. We verdiepen ons in de praktische uitdagingen en doelen van onze klanten, stemmen onze innovaties af op hun specifieke toepassing en zorgen ervoor dat onze oplossingen voldoen aan alle verwachtingen en deze zelfs overtreffen.

We willen dat onze klanten hun activiteiten zo eenvoudig, veilig en ergonomisch mogelijk kunnen uitvoeren. Naast kwaliteit zijn dit bijgevolg essentiële factoren, zodat onze klanten enerzijds gerust kunnen zijn van de prestaties van onze oplossingen, maar hun werk ook op een veilige, gezonde en ergonomische manier kunnen uitvoeren.

Door milieuvriendelijke materialen, gezondere technologieën en duurzame praktijken te integreren, stellen we hen bovendien in staat om ook zelf actief bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Client application

We beperken ons echter niet tot onze producten en oplossingen, maar gaan voor absolute tevredenheid in elke opzicht. We gebruiken geen zakelijke, kille vaktaal om groter of belangrijker te klinken, maar communiceren duidelijk en nuchter en met een sympathieke knipoog. We betrekken hen volop in onze processen en vragen actief naar hun feedback.
Daarnaast zijn we zeer transparant en stellen we alle mogelijke technische en veiligheidsinformatie ten allen tijde ter beschikking. Met uitgebreide opleidingen, praktische demo’s of ondersteuning zorgen we voor de perfecte voorbereiding en sturen we onze klanten met een gerust hart de baan op.